سلام :)

اینجا میخوام بگم که رابیتک چه کسیست !

خب معلومه دیگه ^_^

رابیتک منم :))

و اینکه اینجا قبلا یچیزای دیگه نوشته بودم که الان عوض شده :))

رابیتک، یعنی من یک عدد دختربچه ی بزرگ هستش  :|) ک گاهی خیلی کودک و گاهی خیلی بزرگ میشه !

گاهی یهویی غمگین میشه و گاهی یهویی خوشحال! :))

گاهی میخواد بره و گاهی میخواد بمونه! :))

خیلی یهویی میتونه متحول بشه و گاهی سریع از تحولش برگرده :|

دارای یه قلب کوچیک که خیلی بزرگه :)

 متولد هفتادونه هست 

فرزند ارشد هست

متنفر از درس هست :/

عاشق هنر و گرافیک و کارهای هنری هست :)

و عاشق صاحبکش هست :)

و دیگه فعلا همین :)