سلام :)

یه سوال داشتم @_@

میخواستم بدونم شما چجوری روزی سه وعده غذا میخورین؟ :/

چرا واسه من فقط دو وعدست؟ :/ و حتا گاهی یک وعده ://

..

و ازتون ی خواهشی دارم.. یه چالش اینجا برگزار شده؛ ک خیلی عجیبه! و هنوز تا حالا کسی نتونسته جوابو پیدا کنه =|

ازتون خواهشمندم در این چالش شرکت کرده و فکر خودتونو به چالش بکشید :))

چالش فکر