سلام :)

خیلی وقتا، خیلی جاها باید سکوت کنی :)

باید هیچی نگی و اگه گفتن چته، بازم هیچی نگی :)

شایدم واقعا الکی ناراحت میشی از بعضی چیزا.. شاید این بعضی چیزا فقط واسه تو ناراحت کننده باشه و واسه بقیه هیچ باشه.. پس همون بهتره ک سکوت کنی... ک هیچی نگی.. :)

ک فقط به کار خودت ادامه بدی؛ به ابراز احساسات قشنگ خودت ادامه بدی و ابراز احساسای دیگه رو ندید بگیری.. :)

گاهی بهتره ک بعضی چیزا رو  نبینی.. البته نمیشه ک نبینی؛ خودتوبزنی ب ندیدن... :)

بهتره نگه داری تو دلت.. صدای دلتو نذاری کسی بشنوه.. اره.. گاهی این بهتره :)

گاهی... گاهی ک نه؛ خیلی وقتا بهتره که فقط لبخند بزنی :)

همین لبخند کوچیک :)

 همین،

لبخند،

کوچیک..

همین :)

..

من بی بالو پرم بدون رویات ..