سلام :)

این جاکلیدیو دیروز درستش کردم ^_^

ولی خب متاسفانه نشد از مراحل درست کردنش عکس بگیرم :/

..

امروز بعد کلاس میریم پیش صاحبک :)

..

خیلی احتیاج دارم به دعاهای شما

واسم دعا کنین همه چی خوب باشه..

ممنون :)