میگن گروه زدن واسه بچه های بلاگ =))


https://t.me/joinchat/BC1-j0MFn2Q_J3pAUowuvg

..


+وقتی ب زور میخوای خرسیو خرگوش کنی =|)