_ حاضری درس بخونی یا بمیری؟ :/
+ تفنگ داری؟ -_-
..
من درس نمیخونم =_=