درک این جمله چقدر برای من سخت شده..

به کسی که دیگه نیست، بگی دلم تنگ شده...


#علی لهراسبی


پ.ن: درمورد عکس بگم که؛ هر کی بگه این خرسه من میکشمش ₩_₩

 این رابیتکه و منم ^_^