هنوزم نمیدونم چی بنویسم منی که تا قبل از داشتن اینجا پر از نوشتن بودم :/

فکر میکنم چون چند وقتی از نوشتن دور بودم حالا اینطور شدم :))این گل خیلی خوشگل از طرف صاحب خرگوشک واسه خرگوشک بودشو هستش ^^ 


+میشه بهم پیشنهاد بدین چه مدلی بنویسم؟